ابزار آشپزخانه (30)

اکسسوری آشپزخانه (15)

بانکه ها و نظم دهنده ها (23)

پخت و پز (4)

چاقو و تخته گوشت/سرو (6)

دستمال و زیربشقابی (16)

سینک و شستشو (15)

سینی و ظروف سرو (11)

ظروف غذاخوری (12)

قهوه خوری و چای (15)

لیوان و بطری (21)