ابزار آشپزخانه (41)

اکسسوری آشپزخانه (19)

بانکه ها و نظم دهنده ها (43)

پخت و پز (10)

چاقو و تخته گوشت/سرو (10)

دستمال و زیربشقابی (24)

سینک و شستشو (26)

سینی و ظروف سرو (20)

ظروف غذاخوری (26)

قهوه خوری و چای (33)

لیوان و بطری (28)