_ زمان ارسال سفارشات کارهای موجود بدلیل بسته بندی کار شکستنی و حجم سفارشات ۴ تا ۵ روز کاری بعد از ثبت سفارش میباشد.
_ اگر سفارشی بدست شما رسید و شکسته بود عکس کار موردنظر را به همکار پشتیبانی واتساپ یا تلگرام ارسال بفرمایید در اسرع وقت مجدد برای شما ارسال خواهد شد.
_ بعد از ثبت سفارش به هیچ عنوان کنسلی نداریم.